100% dotacja na B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

100% dofinansowania projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”!
mage URI: http://mrg.bz/No4FIK JPEG URI: http://mrg.bz/1P0C2L

100% dotacja na B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

Co obejmuje dofinansowanie?

  • badania naukowe lub prace rozwojowe zapewniające uzyskanie poziomu gotowości technologii projektu w zakresie badań i symulacji skutków oddziaływania impulsów HPM;
  • wykonawca oraz Współwykonawcy, w związku z otrzymanym finansowaniem Projektu, zobowiązują się przenieść na Uprawnionego całość autorskich praw majątkowych do wszelkich efektów prowadzonych prac rozwojowych lub badań naukowych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kto może się starać o dofinansowanie?

  • konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden Przedsiębiorca, podejmujące wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działające na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowane przez Wykonawcę;
  • centrum naukowo-przemysłowe, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Wykonawcę;
  • przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej

Poziom dofinansowania:

  • 100%

 Nabór wniosków kończy się: 15 września 2015 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz