Do 100 % dofinansowania na przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków

Dotacja na przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska w woj. zachodniopomorskim!
   Image URI: http://mrg.bz/QlG4rI   JPEG URI: http://mrg.bz/dqHSNh

Do 100 % dofinansowania na przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków

 Co obejmuje dofinansowanie?

 • wykonywanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno- inżynierskich osuwisk oraz projektów budowlanych zabezpieczenia lub stabilizacji osuwisk;
 • wykonywanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających dotyczących osuwisk stanowiących zagrożenie dla środowiska, urządzeń i obiektów ochrony środowiska, gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury; prace nie obejmują remontów i modernizacji dróg, budynków, urządzeń i obiektów zagrożonych lub uszkodzonych przez osuwiska.

Kto może złożyć wniosek?

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • spółki akcyjne lub spółki z o.o., w których co najmniej 51% akcji lub udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego;
 • podmioty (w tym stowarzyszenia) zarządzające obiektami zabytkowymi, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 • kościoły i organizacje kościelne (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa i Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania).

Poziom dofinansowania:

 • między 90% a 100%

Nabór wniosków kończy się: do wyczerpania alokacji

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi dotacji bądź podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz