[ZAKOŃCZONY] Do 200 tys. zł na edukację medialną i informacyjną

Dotacja na zadania z obszaru edukacji medialnej i informacyjnej, której istotą jest przygotowanie do świadomego korzystania z nowych mediów oraz rozwój kompetencji związanych ze stymulowaniem działań  twórczych obywateli w posługiwaniu się nimi!
Image URI: http://mrg.bz/HA79lk JPEG URI: http://mrg.bz/WtxdBY

Do 200 tys. zł na edukację medialną i informacyjną

Co obejmuje dofinansowanie?

  • realizacja zadań rozwijających kompetencje medialne, w tym m.in. dotyczących języka mediów, sposobu komunikacji w mediach, kształtowania własnego wizerunku, tworzenia, przetwarzania i prezentowania treści, etyki i prawa związanego z przedmiotowym obszarem, a także bezpiecznego i świadomego korzystania z nowych mediów;
  • realizacja zadań rozwijających kompetencje informacyjne, w tym m.in. związanych z wyszukiwaniem informacji zgromadzonych w różnych źródłach, krytyczną oceną, przetwarzaniem, prezentowaniem i ich efektywnym wykorzystaniem;
  • realizacja zadań obejmujących tworzenie, udostępnianie na jednej z wolnych licencji otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej wraz z zapoznaniem potencjalnych użytkowników z możliwościami wykorzystania zasobów z poszanowaniem prawa autorskiego w tym poprzez cykl zajęć e-learningowych lub warsztatowych;
  • realizacja zadań adresowanych do kadr kultury, rozwijających warsztat dydaktyczny oraz wspomagających prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej.

Kto może złożyć wniosek?

  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Maksymalna kwota dofinansowania:

  • 100 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku;
  • 200 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

W wyjątkowych sytuacjach dofinansowanie sięga 100%.

Nabór wniosków kończy się: 30 marca 2015 r., dodaj do:

 Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi dotacji bądź podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz