Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  w woj. zachodniopomorskim!
   Image URI: http://mrg.bz/cf8MKz   JPEG URI: http://mrg.bz/BzlRK6

Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 Co obejmuje dofinansowanie?

 • demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • zbieranie przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Kto może złożyć wniosek?

 • przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów;
 • gminy oraz powiaty, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji.

Forma dofinansowania:

 •  dotacja, w tym dopłata do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Poziom dofinansowania:

 • w przypadku przedsięwzięć polegających na demontażu pojazdów wycofanych  z eksploatacji – 500 zł za każdą tonę pojazdów (zaliczanych do kategorii M1 lub N1, 1) w określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorower trójkołowy zaliczany do kategorii L2e, określony w przepisach o ruchu drogowym) wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie dopłaty,
 • w przypadku przedsięwzięć polegających na zbieraniu i przekazywaniu do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji dofinansowanie – przeliczone na jeden pojazd (zaliczany do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorower trójkołowy zaliczany do kategorii L2e, określony w przepisach o ruchu drogowym) przekazany do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania wynosi:
  • 4000 zł za pojazdy zebrane w roku 2014,
  • 2000 zł za pojazdy zebrane w roku 2015 i latach następnych.

Nabór wniosków kończy się:

 • 31 marca w każdym roku obowiązywania programu priorytetowego, w przypadku przedsięwzięć polegających na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • 31 lipca w każdym roku obowiązywania programu priorytetowego, w przypadku przedsięwzięć polegających na zbieraniu i przekazywaniu do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi dotacji bądź podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz