Dotacja dla szpitali na roboty budowlane, doposażenie

Dotacja na projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii!
Image URI: http://mrg.bz/hgwnjc JPEG URI: http://mrg.bz/e0pi63

Dotacja dla szpitali na roboty budowlane, doposażenie

Co obejmuje dofinansowanie?

 • projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) realizowane na terytorium RP z wyłączeniem województwa mazowieckiego

Kto może się starać o dofinansowanie?

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego – świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem pkt. 2
 • do Konkursu nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia zgodnie z WPDSPRM Centrum Urazowe, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.).

Poziom dofinansowania:

 • 100 % – dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa;
 • 85 % – dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne)

Maksymalna wartość projektu:

 • 50 mln PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 4 mln zł w przypadku projektów nie obejmujących budowy/remontu lądowiska;
 • 6 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont  lądowiska naziemnego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);
 • 8 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska wyniesionego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);
 • 2 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska naziemnego;
 • 4 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska wyniesionego.

Nabór wniosków kończy się: 31 marca 2016 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz