Dotacja na budowę i wyposażenie m.in. przedszkoli, szkół w woj. śląskim

Dofinansowanie na przebudowę, budowę przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z  zapewnieniem niezbędnego wyposażenia!
Image URI: http://mrg.bz/5yqfhD JPEG URI: http://mrg.bz/aHctng

Dotacja na budowę i wyposażenie m.in. przedszkoli, szkół w woj. śląskim

Co obejmuje dofinansowanie?

 • Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z  zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

 • procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego w województwie śląskim dla naboru w  roku 2015 wynosi 65,56 %, dane za 2012 r. według GUS,
 • koszt budowy/ rozbudowy placu zabaw nie może przekroczyć kwoty 150 000 złotych,
 • aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego.

Kto może się starać o dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
 • Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do wsparcia:

 • brak

Poziom dofinansowania:

 • 85 %

Nabór wniosków kończy się: 30 listopada 2015

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz