Dotacja na dla firm produkcyjnych z woj. zachodniopomorskiego

Dotacja na projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z w woj. zachodniopomorskiego!
Image URI: http://mrg.bz/Ek4ze5 JPEG URI: http://mrg.bz/k3NO7e

Dotacja na dla firm produkcyjnych z woj. zachodniopomorskiego

Co obejmuje dofinansowanie?

 1. Wspierane będą projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.
 2. Specjalna Strefa Włączenia – kolor czerwony; Źródło: RPO WZ 2014-2020

 3. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
  – budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa
  – wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu
  – zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa
  – zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,
  których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.
 4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.

Inwestycja początkowa oznacza:

 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Kto może się starać o dofinansowanie?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 Poziom dofinansowania:

 • 55% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 • 45% w przypadku średnich przedsiębiorstw

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 10 mln PLN

Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie:

 • 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 mln zł,
 • powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 tys. zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

Warunek obligatoryjny:

 • minimalna liczba miejsc pracy utworzona i obsadzona w wyniku realizacji projektu to 10 etatów

Nabór wniosków kończy się: 1 lutego 2016 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz