Dotacja na programy typu outplacement w woj. lubelskim

Dotacja na wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych!
Image URI: http://mrg.bz/BRIndG JPEG URI: http://mrg.bz/LTNKFk

Dotacja na programy typu outplacement w woj. lubelskim

Co obejmuje dofinansowanie?

 • Działanie obejmuje wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych. Działanie przyczyni się do kontynuacji zatrudnienia przez osoby zagrożone utratą pracy, jak również zmniejszy ryzyko bezrobocia wśród pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych.
 • Programy typu outplacement, obejmujące:
  • doradztwo zawodowe,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
  • staże i/lub praktyki zawodowe,
  • subsydiowane zatrudnienie
  • bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny.

Kto może się starać o dofinansowanie?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych

Poziom dofinansowania:

 • 95%

Minimalna wartość projektu:

 • 100 tys. PLN

Nabór wniosków kończy się: 30 czerwca 2016 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz