Dotacja na szkolenia w woj. zachodniopomorskim

Dotacja na szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych w woj. zachodniopomorskim!
Image URI: http://mrg.bz/MBsTLq JPEG URI: http://mrg.bz/3sRZAE

Dotacja na szkolenia w woj. zachodniopomorskim

Co obejmuje dofinansowanie?

  • Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie.
  • Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie.

Kto może się starać o dofinansowanie?

  • wszystkie formy prawne
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych

 Kryteria premiujące:

  • W projekcie zaplanowano udział osób z niepełnosprawnościami na poziomie przynajmniej 10% ogółu uczestników.
  • Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby z terenów gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejski z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia.

Grupa docelowa:

  • osoby w wieku 18 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach

 Poziom dofinansowania:

  • 90%

Nabór wniosków kończy się: 11 stycznia 2016 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz