Dotacja na zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego w woj. mazowieckim

Dotacja na unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania w woj. mazowieckim!
Image URI: http://mrg.bz/GWG5nH JPEG URI: http://mrg.bz/cCNKfF

Dotacja na zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego w woj. mazowieckim

Co obejmuje dofinansowanie?

 • Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na:
  • zakupie specjalnych samochodów pożarniczych różnych typów;
  • zakupie sprzętu ratowniczego służącego do likwidacji lub ograniczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń i poważnych awarii

Kto może złożyć wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST);
 • Ochotnicza Straż Pożarna;
 • szkoły pożarnicze;
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Forma dofinansowania:

 • pożyczka;
 • pożyczka, przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • dotacja.

Poziom dofinansowania:

 • Dla zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia:
  • w formie pożyczki wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych.
   • Wysokość pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wynosi do 100 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dotacją rozwojową dla projektu.
  • w formie dotacji wynosi do 25 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku zadań dotyczących zakupu pojazdów pożarniczych. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć :
   • 200.000 zł dla ciężkiego samochodu,
   • 150.000 zł dla średniego samochodu,
   • 50.000 zł dla lekkiego samochodu.
  • dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 20.000 zł dla jednego beneficjenta – w przypadku zadań związanych z zakupem sprzętu ratowniczego.

Oprocentowanie pożyczki:

 • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym;
 • dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym;
 • dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych – w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 2,5 % w stosunku rocznym.

zastrzeżeniem:

 • dla gmin i ich jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 650 – – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym;
 • dla powiatów i jego jednostek organizacyjnych o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 85 – – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym;
 • dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym.

Pozostałe parametry pożyczki:

 • okres spłaty nawet do 15 lat;
 • możliwa karencja w spłacie pożyczki do 24 m-cy;
 • pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości do 40%.

Wydatki kwalifikujące się do wsparcia:

 • zakup specjalnych samochodów pożarniczych różnych typów oprócz samochodów: dowodzenia, łączności, operacyjnych do przewozu osób oraz kwatermistrzowskich;
 • sprzęt ciężki służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska:
  • kontenery specjalistyczne z wyposażeniem (ratownictwa chemicznego, przeciwpowodziowego i in.),
  • eneratory piany lekkiej,
  • motopompy pływające,
  • pompy szlamowe,
  • pompy do substancji ropopochodnych,
  • motopompy do wody zanieczyszczonej,
  • narzędzia o różnym sposobie pracy (np. hydrauliczne, mechaniczne, pneumatyczne),
  • wysokociśnieniowe urządzenia tnąco-gaśnicze oraz wysokociśnieniowe agregaty gaśnicze,
 • inny sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia:
  • agregaty prądotwórcze,
  • działka wodno-pianowe,
  • armatura pożarnicza (węże tłoczne, węże ssawne, prądownice i armatura wodnopianowa, kurtyny wodne, rozdzielacze kulowe),
  • wentylatory,
  • poduszki podnoszące (niskociśnieniowe, wysokociśnieniowe),
  • środki transportu poza samochodami, takie jak sprzęt pływający, np. łodzie, łodzie z silnikiem zaburtowym, pontony i przyczepy ratownicze oraz sprzęt nurkowy, np. aparaty powietrzne z maskami oddechowymi, agregaty do ładowania butli.
 • ubrania i sprzęt wysokiej specjalizacji:
  • ubrania żaroodporne,
  • ubrania gazoszczelne,
  • ubrania chemoodporne,
  • ubrania nurkowe.
 • nowe ubrania typu NOMEX

Nabór wniosków kończy się: do wyczerpania alokacji

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, proszę skontaktować się z nami pod adresem biuro@dotuj.info w temacie podając tytuł wpisu.

Dodaj komentarz