Dotacje

Doradztwo w zakresie doboru formy finansowania przedsięwzięcia więcej

 • – dobór źródła finansowania,
 • – weryfikacja planowanego przedsięwzięcia pod kątem kryteriów danego źródła finansowania,
 • – rekomendacja źródła finansowania.

Przygotowanie dokumentacji konkursowej więcej

 • – stworzenie biznes planu, studium wykonalności lub ekonomicznego planu operacji,
 • – stworzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie i niezbędnych oświadczeń zgodnych z wytycznymi instytucji pośredniczących,
 • – pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności, przygotowaniu dokumentacji środowiskowej i budowlanej.

Rozliczenie projektów więcej

 • – przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie i wniosków o aneksy,
 • – przygotowanie kompleksowej sprawozdawczości podczas realizacji projektu,
 • – pomoc w przeprowadzeniu przetargów lub badań rynku (spełnienie zasady konkurencyjności),
 • – reprezentowanie klienta przed instytucją pośrednicząca i zarządzającą,
 • – wsparcie podczas czynności kontroli projektu,
 • – pełnienie funkcji koordynatora projektu.

Kredyty

Finansowanie inwestycji w formie kredytu/pożyczki więcej

 • – wybór najkorzystniejszego źródła finansowania przedsięwzięcia,
 • – stworzenie biznes planu,
 • – reprezentowanie klienta przed instytucją finansującą.

LinkNet

Obsługa inwestorów więcej

 • – pomoc w nawiązaniu kontaktu z jednostkami naukowymi w celu możliwości nawiązania współpracy w zakresie realizacji projektów B+R,
 • – analizy rynku,
 • – pomoc w wyszukaniu odpowiedniej lokalizacji przedsięwzięcia.

Szkolenia

 Szkolenia więcej

 • – pozyskiwanie dofinansowania i realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • – zarządzanie przedsiębiorstwem przez procesy,
 • – zarzadzanie projektami informatycznymi,
 • – modelowanie procesów biznesowych,
 • – metod szacowania oprogramowania,
 • – marketing internetowy,
 • – BPMN,
 • – zasady rozliczania ZUS dla podmiotów gospodarczych,
 • – planowanie i ewidencja czasu pracy pracowników,
 • – controlling w przedsiębiorstwach,
 • – podstawy księgowości,
 • – prawo pracy.

Konferencje

Organizacja konferencji więcej

 • – organizacja biura konferencji,
 • – współpraca przy tworzeniu budżetu i programu,
 • – wynajem sal konferencyjnych,
 • – pomoc w rekrutacji uczestników,
 • – zapewnienie miejsc noclegowych, sprzętu do przeprowadzenia wydarzenia, cateringu, transportu uczestników,
 • – odpowiednie oznakowanie miejsca konferencyjnego,
 • – rejestracja uczestników,
 • – organizacja programu towarzyszącego,
 • – dystrybucja materiałów konferencyjnych.

Inne usługi

Specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorstw więcej

 • – audyty obszarów finanse w przedsiębiorstwach,
 • – diagnoza potrzeb przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników,
 • – usługi diagnostyczne, doradztwo dla przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, mające na celu zapobieganie sytuacji kryzysowej,
 • – doradztwo w zakresie opracowania planu rozwoju działalności przedsiębiorstwa, planu restrukturyzacji,
 • – opracowanie programu zwolnień monitorowanych.