jednostka naukowa Archive

GRANTY NA GRANTY

Wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej! Co obejmuje dofinansowanie? pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej*; refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego złożonego do
Read More