wielkopolskie Archive

Dotacja dla firm z woj. wielkopolskiego

Dotacja na wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki woj. wielkopolskiego! Co obejmuje dofinansowanie? Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w: środki trwałe;
Read More