Wsparcie na tworzenie trenów zielonych

Preferencyjna pożyczka na tworzenie i pielęgnację parków i terenów zielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w woj. mazowieckim!

 Co obejmuje dofinansowanie?

 • uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach, terenach zielonych;
 • tworzenie nowych zwartych terenów zielonych;
 • rewaloryzacja zabytkowych alei i parków.

Kto może złożyć wniosek?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki podległe

Forma dofinansowania:

 • pożyczka

Poziom dofinansowania:

 • do 100%

Oprocentowanie pożyczki:

 • od 0,6%

Okres spłaty:

 • nawet do 15 lat;
 • możliwa karencja w spłacie pożyczki do 12 m-cy.

Wydatki kwalifikujące się do wsparcia:

 • koszty związane z zabiegami pielęgnacyjnymi roślin:
  • leczenie, konserwacja drzew (nie dotyczy drzew suchych i obumarłych);
  • rewaloryzacja, odnowa, sadzenie i zakup sadzonek drzew i krzewów wieloletnich;
  • urządzanie i konserwacja terenów zielonych wpisanych na listę prowadzoną przez konserwatora zabytków;
 • urządzanie terenów zielonych na terenach zurbanizowanych poprzez zakładanie nowych założeń zwartej zieleni wysokiej:
  • sadzenie i zakup sadzonek drzew i krzewów wieloletnich;
  • zakładanie i pielęgnacja trawników w zwartych terenach zielonych.

Nabór wniosków kończy się: do wyczerpania alokacji

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi dotacji, proszę przesłać zgłoszenie za pomocą FORMULARZA lub skontaktować się pod adresem biuro@dotuj.info.

Dodaj komentarz